• Kasy fiskalne

  • Drukarka fiskalna TRIO

  • Kasa fiskalna REVO - wszystko w jednym...

  • Brak polecanych produktów w tym momencie.

Śledź nas na Facebooku

Świadczymy fachową i pełną pomoc dla naszych partnerów, objawia się to przede wszystkim w bezpłatnym wsparciu jakie udzielamy w przeciągu spodziewanej, przynajmniej 5-letniej współpracy, a w szczególności:

NIE pobieramy opłat za wprowadzenie urządzeń w tryb fiskalny,
NIE pobieramy opłat za podstawowe szkolenie techniczne,
NIE pobieramy opłat za konsulting i pośrednictwo w korespondencji z Urzędem Skarbowym

700zł ulgi przy zakupie.

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na urządzeniu fiskalnym, mogą skorzystać z ulgi na jego zakup. Prawo to wynika z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdego z rejestrujących urządzeń fiskalnych zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jego ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.