Obsługa płatności wymaga dokonania przelewu na wskazane konto bankowe. Po potwierdzeniu zamówienia następuje wstrzymania jego realizacji do czasu wpłynięcia środków na konto sprzedawcy. Po zaksięgowaniu płatności proces obsługi zostaje wznowiony. Celem przyśpieszenia procesu obsługi wskazane jest przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na adres obsługi klienta np. za pośrednictwem formularza w dziale: kontakt.