Waga DIGI DS-984

Nowy produkt

Waga DS-984 przystosowana jest do pracy na stanowiskach kasowych. Zintegrowana ze skanerem może pełnić podwójną rolę – wagi oraz skanera.

Modułowa budowa wagi umożliwia elastyczne dopasowanie do stanowiska kasowego oraz w zależności od wersji instalację większości skanerów.

Zakres ważenia: 6/15kg, 15/30kg.

Szczegóły

1 850,00 zł netto

Parametry techniczne

Wymiary (szerokość x wysokość x długość) 107x182x433 mm -kolumna z wyświetlaczem Szalka: 297x307 mm - wykonana ze stali nierdzewnej, do wbudowania w boks kasowy (DS-984 FS, ES) 341x284x80 mm - platforma wolnostojąca (DS-984 S-YC)
Zakres ważenia 6 / 15kg, e 2 / 5g 15 / 30kg, e 5 / 10g

Dodatkowe informacje

Dane techniczne

Producent DIGI
Zakres i dokładność ważenia 6 / 15kg, e=2 / 5g
15 / 30kg, e=5 / 10g
Wyświetlacz 4.3" TFT lub LCD
Temperatura pracy -10°C do 40°C
Wilgotność pracy 15% - 85% RH (nieskondensowana)
Źródło zasilania bateryjne
sieciowe
Pobór mocy 10W (TFT), 3.6W (LCD)
Wymiary wagi 107x182x433 mm -kolumna z wyświetlaczem
Rozmiar szalki

297x307 mm - wykonana ze stali nierdzewnej, do wbudowania w boks kasowy (DS-984 FS, ES)

341x284x80 mm - platforma wolnostojąca (DS-984 S-YC)

Zastosowanie Waga DS-984 przystosowana jest do pracy na stanowiskach kasowych.
Funkcje dodatkowe
 • Modułowa budowa wagi umożliwia elastyczne dopasowanie do stanowiska kasowego oraz w zależności od wersji instalację większości skanerów
 • Przetwornik A/C wagi znajduje się w podstawie nieruchomego wyświetlacza

Najważniejsze funkcje produktu

W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być poddane legalizacji ponownej przed przystąpieniem do dalszego użytkowania.

Przypominamy, że obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji, jak również utrzymywania cecha legalizacyjnych w należytym stanie spoczywa na użytkowniku.

Każda zalegalizowana waga musi mieć naniesione na tabliczkę znamionową następujące informacje:

 • model urządzenia i nr seryjny,
 • nr dopuszczenia (nr zatwierdzenia typu),
 • parametry metrologiczne (obciążenie, działka, wartość tary, itp.),
 • znak CE wraz z literą M,
 • numer jednostki notyfikowanej,
 • obok znaku CE i litery M ostatnie dwie cyfry roku przeprowadzonej oceny zgodności,
 • temperaturę pracy jeżeli będzie inna niż od -10ºC do 40ºC,
 • symbol klasy (np. III),
 • informacje na temat producenta.
 • dwudziałkowość,
 • interfejs RS-232C do współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem,
 • krótki czas stabilizacji: 0.5 do 0.7 sekundy,
 • układ pomiarowy na dwóch przetwornikach, co wpływa na szybszą stabilizację i dokładność ważenia,
 • szalka wagi wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
 • ze względu na zastosowane wyświetlacze wyróżniamy opcje:
  • DS-984 z jednostronnym wyświetlaczem kolorowym 4.3"TFT – wariant 1 (z wyświetleniem samej masy produktu)
  • DS-984 z jednostronnym wyświetlaczem kolorowym 4.3"TFT – wariant 2 (z wyświetleniem masy, należności, ceny jednostkowej i tary)
  • DS-984 z dwustronnym, segmentowym wyświetlaczem LCD (6 cyfrowy)
  • DS-984 z dwustronnym, segmentowym wyświetlaczem LCD (21 cyfrowy)

Do pobrania